Naturalne planowanie rodziny - Elżbieta Wójcik

Nr kat.:

Dostępność:

Metoda npr objawowo-termiczna według prof. dra med. J.Rötzera
Naturalna metoda rozpoznawania płodności, przedstawiona w tej książeczce, daje małżonkom dużą pewność, a przy tym także pokój i radość wewnętrzną. Wpływa również na pogłębienie wzajemnej miłości i szacunku, a tym samym na szczęście całej rodziny. Dowodem tego jest fakt, że wśród małżeństw żyjących zgodnie z prawami natury nie ma prawie wcale rozwodów.
Ta niewielka książeczka zachęci dziewczęta do obserwacji rytmu płodności. Odczytywanie sygnałów pochodzących z własnego organizmu daje radość poznawania siebie i pomoże w przyszłym życiu małżeńskim realizować rodzicielstwo w sposób odpowiedzialny, bezstresowy i ekologiczny.
Spis treściI:
• Fizjologia cyklu miesiączkowego
• Faza dojrzewania pęcherzyka
• Jajeczkowanie
• Faza ciałka żółtego (po jajeczkowaniu)
• Działanie hormonów w cyklu miesiączkowym
• Podstawowe reguły metody objawowo-termicznej według prof. dra n. med. Jozefa Rötzera

Karta obserwacji
Okres niepłodności przed jajeczkowaniem
Wskazówki dla kobiet początkujących
Wskazówki dla kobiet doświadczonych
Objawy początku płodności
Określanie początku okresu niepłodności po jajeczkowaniu
Interpretacja wykresów nietypowych
Wskazówki uzupełniające
• Okres po porodzie przy niepełnym karmieniu dziecka piersią
• Okres po porodzie przy pełnym karmieniu dziecka piersią
• W okresie przejściowym (permenopauzy)
• Cykle nieregularne
• Po odstawieniu pigułki hormonalnej
• Po usunięciu spirali wewnątrzmacicznej
• Prof. dr n med. Josef Rötzer (sylwetka)