Hostia średnia

Nr kat.:

Dostępność:

Hostia średnia o średnicy 67 mm.

Paczka 100 szt.