Hostia mała

Nr kat.:

Dostępność:

hostia mała o średnicy 45mm.

Paczka 100 szt.