Hostia duża

Nr kat.:

Dostępność:

Hostia duża o średnicy 125mm.

Paczka 10 szt.