Celebracje Miłosierdzia

Nr kat.:

45,00pln

Dodaj do koszyka

Dostępność:

„Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia” (Misericordiae vultus = MV 2). Papież Franciszek nie mógł znaleźć lepszego wyrażenia, aby wyjaśnić, jak wielką wartość posiada miłosierdzie w życiu Kościoła i poszczególnych wiernych. Kontemplować miłosierdzie oznacza dostrzec je wyciśnięte na obliczu Chrystusa, realnie obecnym w misterium Świętej Eucharystii. Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje sakramenty, czyni żywym i obecnym miłosierdzie Ojca. On działa przez Syna, przemieniając serca gwałtowników, a przez materię sakramentów przynosi łaskę skuteczną dla naszego zbawienia. Jest to dziełem Ducha Świętego, który przemieniającą mocą swojego działania czyni silnym to, co z natury jest słabe.

Jubileusz Miłosierdzia wymaga, aby go przede wszystkim celebrowano. Znaki, które mu towarzyszą, spełniają się w celebracji liturgicznej, czyli tam, gdzie cały Kościół modli się i intensywnie przeżywa tajemnicę własnego istnienia jako komunii. Było więc konieczne, aby pośród pomocy duszpasterskich, służących przygotowaniu i przeżywaniu nadzwyczajnego Jubileuszu, był także ten tomik Celebrować Miłosierdzie. Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji jest szczególnie wdzięczna o. Silvano Maggianiemu OSM za koordynację prac nad poszczególnymi częściami tej pomocy duszpasterskiej. Wyrażamy wdzięczność także księżom profesorom Pietro Angelo Muroniemu i Angelo Lameriemu za ich znaczący wkład, poprzez który możemy mieć w rękach tę prawdziwą pomoc do celebrowania Roku Świętego.

Jesteśmy pewni, że refleksja na bazie tych wskazań oraz możliwość ich dostosowania do różnych kontekstów kościelnych i kulturowych, pomoże rozbudzić bogactwo czynnego uczestnictwa wiernych. Miłosierdzie celebrowane w ten sposób będzie bardziej skutecznie przeżywane i świadczone, jako odblask miłosierdzia Ojca.

abp Rino Fisichella